[ad_1]

برای دومین بار طی سه هفته ، بمب افکن های نیروی هوایی با اطلاع کوتاه مسافت های طولانی را در نزدیکی حریم هوایی ایران انجام دادند.

[ad_2]

منبع: green-words.ir

آموزش javascript یوزرکد