0

دو رئیس جمهور ، دو پیام ، یک ویروس قاتلدر ارزیابی تقسیم صفحه ای از بیماری همه گیر ویروس کرونا ، رئیس جمهور ترامپ بر “معجزه پزشکی” واکسن ها تمرکز کرد و رئیس جمهور منتخب جوزف آر. بایدن جونیور درباره “زمستان بسیار تاریک” هشدار داد.


منبع: green-words.ir

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>