[ad_1]

یک هیئت جداگانه از سه قاضی دادگاه تجدیدنظر گفت که تصمیم آن بر اساس فرضی است که با تصمیم دادگاه عالی 1988 در Basik v. Levinson تعیین شده است مبنی بر اینكه سرمایه گذاران ادعا می كنند با اظهارات دروغ در ثبت اوراق بهادار فریب خورده اند ، نشان نمی دهند كه آنها به گفته ها اعتماد کرده اند در عوض گفته می شود که آنها می توانند بر این فرض تکیه کنند که کلیه اطلاعات مهم در دسترس عموم درباره یک شرکت در قیمت سهام آن منعکس شده است.

این تئوری به سرمایه گذاران این امکان را می دهد تا گام مورد نیاز در ادعاهای کلاهبرداری عادی را از دست بدهند: شواهد مستقیم مبنی بر اعتماد آنها به بیانیه مورد اعتراض همچنین به سرمایه گذاران این امکان را داد تا از شرط جبران خسارت جمعی اجتناب کنند: اثبات اینکه ادعاهای آنها به اندازه کافی مشترک بوده و به آنها امکان گردهم آمدن را می دهد.

سوپان جوشی ، یک وکیل دولت فدرال ، گفت که اظهارات عمومی می تواند در این پرونده کاملاً قابل توجه باشد ، استدلال آن در گزارش های ارائه شده توسط صندوق های بازنشستگی و حامیان آنها در مورد این پرونده تکرار می شود.

وی گفت: “گلدمن ساكس با بسیاری از ابزارهای مالی سر و كار داشت كه در آن درگیری ها هم برای شركت و هم” مزیت شهرتی كه نسبت به رقبا و همتایان و نیز به طور كلی برای صنعت داشت “بسیار مهم بود. “در این مورد ، حتی بسیاری از اظهارات کلی درگیری در واقع بر قیمت تأثیر داشته است.”

آقای جوشی ، که در حمایت از هیچ یک از طرفین بحث نکرد ، افزود که دولت در مورد درست بودن این تحلیل موضعی اتخاذ نکرده است ، و وی از قضات خواست تا دادگاه تجدیدنظر را برای رسیدگی به این امر راهنمایی کنند.

اگرچه هر سه وكیل توافق داشتند كه دادگاه ها می توانند قضاوت كنند كه آیا اظهارات عمومی بر قیمت سهام تأثیر می گذارد ، اما آنها در مورد آنچه باید در این پرونده اتفاق بیفتد اختلاف نظر داشتند ، گروه گلدمن ساكز سیستم بازنشستگی معلم آرکانزاس ، شماره. 20-222.

آقای Shanmugam ، وکیل گلدمن ، گفت که دادگاه باید رای دادگاه تجدیدنظر در مورد کلاس را لغو کند. آقای گلدشتاین ، وکیل صندوق بازنشستگی ، گفت که قضات باید این تصمیم را تأیید کنند. و آقای جوشی ، وکیل ایالت ، گفت که دادگاه باید رای دادگاه تجدیدنظر را آزاد کند و به آن دستور تجدید نظر در پرونده را بدهد.

[ad_2]

منبع: green-words.ir

آموزش javascript یوزرکد