راهنمای ارسال مقاله

سطح انجام اصلاحات: اعمال نظر داوران، ارسال نوشته اصلاح شده نزد سر داور، (سرداور تطبیق دهنده از دربین داوران قبلی و یا اهمیت انتخاب داور تازه خواهد بود). در صورتی که پس از داوری، نوشته پذیرفته نشود بایگانی خواهد شد. اهمیت بسط مقالات نیاز به تحقیقات جانبی دیگری احساس شد که مهمترین آنان انتشار فهرست مقالات است. ۵.۳- چنانچه مبالغ مربوط به مرحله داوری یا پذیرش آخرین پرداخت نگردد حسب گزینه پروسه مربوط به آن سطح متوقف خواهد شد. • اضطراری هست ورژن الکترونیکی نوشته به رخ pdf و wordجهت داوری به نشانی مجله و از نحوه تکمیل فرم ارسال مقاله در وب سایت ارسال شود. اشکال فایلهای زیر به جهت بخش تصاویر گزینه قبول است: EPS (مناسب برای نمودارها و یا این که تصاویر)، PDF (مناسب برای نمودارها و یا این که تصاویر) Microsoft Word (مناسب به جهت نمودارها و یا این که تصاویر، تصاویر می بایست در یک برگه باشند)، Microsoft PowerPoint (مناسب برای نمودارها و یا این که تصاویر، تصاویر بایستی در یک ورقه باشند)، TIFF(مناسب به جهت تصاویر)، JPEG (مناسب برای تصاویر عکاسی، نیکی چندان مناسب به جهت تصاویر گرافیکی). این بخش به این سوال جواب می دهد که چطور پژوهش انجام شده است. ت-آدرس دهی نوشته بر پایه بخشنامه و به رخ صحیح انجام شود و صرفا اسم دانشجو، مدرس راهنما و مدرس مشاور در نوشته ذکر شده باشد(مشاهده بخشنامه ) ، (نحوه نشانی دهی مقالات). فهرست منابع در پایان نوشته و در صفحهای جداگانه، بر پایه حروف الفبا (نام خانوادگی) تهیه گردد. نحوۀ ارجاعدهی درونِ متن و دستورالعمل تنظیم منابع را میتوانید در بخش راهنمای ارجاعدهی و تنظیم منابع در منوی راهنمای نویسندگان ببینید. لطفا پوشه ضمیمه را مطالعه و براساس آن مقاله ارسالی را تهیه و تنظیم نمائید. لطفا از پسوندهای پوشه استاندارد به کارگیری نمایید. لطفا از واریز وجه به حسابی غیر از شماره حساب اعلامی که متعاقبا معرفی می گردد پرهیز دانلود مقاله کارآفرینی در ورزش فرمایید. ۵.۱- پرداخت مبالغ فوق باید از نحوه درگاه الکترونیک بانکی مندرج در انتهای فرم ارسال نوشته یا از طریق صفحه شخصی کاربر به نام کالج علم ها قضائی و خدمات اداری انجام و تصویر فیش پرداختی از نحوه درگاه بانکی پیوند در صفحه پایگاه به همراه فرم اصالت مقاله و تعهد رعایت اصول اخلاقی تکثیر در فایل پیش­نیاز ارائه شود. ۴. تصمیم آخری نشر یا عدم انتشار مقالهها اساسی هیئت تحریریه نشریه بوده لذا سند پذیرفتن قطعی نوشته پس از تصویب هیئت دبیران نشریه صادر میشود.

حتما بخوانید:
خرید نایلون حبابدار - فروش ضربه گیر و نایلون حباب دار برای بسته بندی