علائم خرابی بوش و رینگ پیستون مشابه می باشد

دامنه یا این که تنه پیستون در سه نوع بدون برش ، نصفه برش و برش تمام ساخته پیستون هورنت پراید می شود . علاوه بر اینکه تمام عامل ها تولید ذوب شدگی در پیستون میتوانند باعث باخت و ترکخوردگی آن هم شوند، عوامل دیگری هم در پیدایش این ایراد نقش دارند. تقریباً کلیه پیستون های مدرن دارای روزنه ای هستند که فاصله ای را در اطراف روزنه ها در بالای ضربه پیستون تولید می کند. 3. در بعضی مورد ها نادر، نشت زیاد بنزین در سر پیستون، منجر بی آبی رینگ شده و در غایت در محفظه بوش خوردگی تولید می شود. همانطور که میدانید، اگر پیستون و بوش فرسوده بشوند یا این که بشکنند، روغن آغاز به نشت در محیط احتراق اتومبیل می کند. هنگامی مشکلی این چنینی پیش می آید مسئله حیاتی در همین است که بتوانم منشاء پیدایش همین براده ها و قطعات کوچک وارد شده به داخل محیط احتراق را پیدا کنیم در ضمن مارتل موتور را هم باید باز کرد و تمامی ذرات خرده ریز موجود در آن را تمیز کرده و شستشو اعطا کرد تا مجدد آنگاه از تعمیر موتور این خلل مجددا بروز نکند. یکی دیگر از علامت های ضعیف شدن پیستون و رینگ و یا این که گشاد شدن بوش، کمتر شدن توان موتور است. مهمترین و متداولترین نماد فساد بوش، پیستون رینگ، روغن سوزی موتور می باشد که در همین شرایط دود آبی از اگزوز بیرون می شود و روغن موتور در فواصل وقتی کوتاه اندک می کند. به طور کلی هزینه بده بستان پیستون بالاست ، چرا که روند به طور کامل پیچیده ای داردو مکانیک بایستی موتور را به طور کلی جدا کند و سیلندرها تعمیر شوند. هنگام ردوبدل پیستون ماشین، یک سری فاکتور هزینه آن را تعیین می کند. چنانچه علاوه بر خروج دود آبی از اگزوز، صدای غیر معمولی در کارکرد موتور وجود داشته باشد، و یا اینکه موتور بد فعالیت نماید (تک کارکند)، احتمال شکستن حلقه پیستون را هم بایستی در نظر گرفت. 2. استفاده از روغن موتور خطا و یا نامرغوب. 4. به کار گیری از رینگ نامرغوب می تواند به گوشه و کنار بوش زخم برساند. از آنجایی که حلقه پیستون و بوش ، علامت ها خرابی مشترکی دارند اساسی انجام همین آزمون میتوانید مطمئن شوید که اختلال از حلقه پیستون می باشد. ولی پیستونهای چدنی بدنه بزرگتر و سنگینتری دارند و در برخی از خودروهای دیزلی لبریز اقتدار از آنها بهره میگیرند.

حتما بخوانید:
بسته بندی اصولی