مزایا و معایب تیونینگ ماشین (ترفندهای خودرو)

اتو تیونینگ رایان اصلی برنامه نویسی تراز بالا و اعمال مقادیر استاندارد بر روی دامپ ایسیو خودروی شما قدرت و عجله خودروی شما را به صورت تضمینی بالا می برد. تداوم موتور؛ همین مورد به سطح افزایش قدرت موتور متعلق است. ولی خودروسازان معتبر همواره در دوران طراحی موتور و سایر بخشهای خودرو، گروه اجزا را برای حد بالاتری از آنچه خودرو بهطور معمول به آن نیاز دارد طراحی مینمایند و به همین ترتیب موتور و سایر اجزا ماشین های با فناوری روز بهراحتی میتوانند فشارهای بیشتری را تحمل کنند البته همین مسئله محدودیتهایی هم دارد و پس از عبور از این محدودیتها، موتور خودرو زیر فشار نامتناسب با طراحی و مهندسیاش قرار می‌گیرد که حاصل آن آسیبدیدگی سریعتر اجزا موتور است. در واقع وقتی که از تیونینگ یک خودرو حرف می کنیم مراد مهم تغییر تحول ظاهر، تقویت موتور و مشخصات فنی یا ایجاد تغییرات اهمیت در بقیه بخشهای آن اتومبیل اسـت. چراغ های یک اتومبیل در واقع بخش مهمی از فیس و صورت اتومبیل می باشند. از گزاره تغیرات مربوط به چراغ های ماشین می توان به دودی نمودن چراغ ها، به کار گیری از لامپ های زنونی و چراغ هایی کلیدی طراحی های گوناگون از جور فابریک اشاره کرد. شرکت هایی که تیونینگ را انجام ارائه می کنند به دو مدل تقسیم میشوند؛ نخستین شرکت هایی که به صورت تخصصی در یک عدد از زمینه های تیونینگ ماشین کار میکنند مانند کاراکال. همچنین انجام خدمات تیونینگ در بقیه مراکز، موجب لغو گارانتی قسمتهای دارای ارتباط خواهد شد. گارانتی و خدمات پس از فروش به اطلاع میرساند کلیه کارهای انجام شده در مرکز تاپ تیونینگ تبریز در زمینه ریمپ و ارتقای قابل انعطاف افزاری ایسیو بمدت دو سال ضمانت قابل انعطاف افزار و پشتیبانی فنی واقعی است. گرچه از به عبارتی ابتدای ساخت خودروها و وسایل نقلیه چهار چرخی که مبتنی بر نیروی اسب بخار طراحی شده بودند، تیونینگ همین وسایل نقلیه بوسیله مهندسان انجام میشد، اما تیونینگ بعنوان یک کلمه مستقل و یک عملیات یا عمل حرفهاي در دههي 60 میلادی بود کـه باب شد. بـه گونهاي کـه در انتها عمل خودروی مورد لحاظ بـه خودروی جدیدی تبدیل می شود. شیوه رایج در آن روزگار بـه همین ترتیب بود که آن مدل از عاشقان خودرو کـه در کارها مکانیکی دستی بر آتش داشتند، اقدام بـه طراحی قطعات جدیدی برای خودروها می کردند. به عبارتی گونه کـه بـه آن اشاره شد، تیونینگ اتومبیل بـه معنای واقعی واژه در میانههاي قرن گذشته بود کـه میان عاشقان خودرو باب شد. بـه این ترتیب کـه در آغاز قطعهاي مختص مثل موتور ماشین مشمول تصحیح و تغییر میشود و پس ازآن مشخصات سایر قطعات بکار رفته در دل اتومبیل هم اهمیت اعتنا بـه توان و قدرت موتور خودرو گزینه تعدیل، تصحیح و تغییر و تحول قرار خواهد گرفت. اگر شما همین مقاله را تحسین می کنید، مایلید داده ها بیشتری در مورد تیونینگ رشته ای 206 بدست آورید به تارنما ما مراجعه کنید.

حتما بخوانید:
پچ پچ را ببخش