رخ تحت یک نوع حلقه پیستون را نشان می دهد. می گردد . و همین مسئله سبب ساز می شود که شاتون شکسته شود و خشارات هنگفتی به موتور وارد نماید ( اصطلاحا به این شرایط شاتون زدن می گویند که اگر به موقع تشخیص دیتا نشود و موتور ماشین را خاموش نکنند می تواند حتی باعث شکسته شدن جداره سیلندر شده و به این ترتیب ناچار گردید کل تیم سیلندر و موتور را ردوبدل کنید . فلز اینوار آلیاژ فولاد نیکل دار است که از ۳۶% نیکل ، ۸/۶۳% آهن ، ۲/۰ بهینه سازی سایت برای گوگل کربن تشکیل می شود.این آلیاژ در حرارت های بسیار دارای انبساط زیاد پاره ای میباشد و لذا از انبساط پیستون آلومینیومی جلوگیری می کند. فلز اینوار آلیاژ فولاد نیکل دار است که از 36% نیکل ، 8/63% آهن ، 2/0 بهینه سازی سایت کربن تشکیل می شود.این آلیاژ در حرارت های فراوان اهمیت انبساط مقداری است و لذا از انبساط پیستون آلومینیومی دوری می کند. علت متداول پیدایش این اختلال ، شکسته شدن بیرینگهای سوزنی needle bearings در نصیب سر تبارک یا ریز شاتون میباشد ( ولی در موتورهای کوچکی که از همین گونه بیرینگها استفاده می شود چون اکثر زمان ها موتورهای بجای بیرینگ سوزنی از بوش بیرینگ به کارگیری می نمایند یا این که یاتاقانهای ساده plain bearing ) یا این که این که حلقه پیستونها شکسته شده و یا خار نگهدارنده گژن پین رها می شود و همین ایراد را به وجود می آورد. اگر پیستون پهن یا این که قطر تبارک را کنار پیستون اهمیت قطر مضاعف اندک قرار دهیم ( شاتون یک اندازه باشد ) , قیمت پمپ 9 پیستون ترک شاهد همین خواهید بود که توان تولیدی فراوان زیادتر از اقتدار پیستون لاغر است . در روی پیستون سوراخی برای قرار گرفتن گژن پین جهت اتصال به شاتون تعبیه شده است.جهت ارتقا قدرت و جاذبه اتومبیل از یک سری سیلندر و پیستون در اتومبیل به کارگیری می کنند. در ادامه به علت گرفتن پیستون و نحوه های برطرف نمودن آن خوا‌هیم پرداخت. زیر فشار قرار گرفتن آب رادیاتور و خارج شدن حیاتی فشار مایع از لوله و سرریز شدن آن نشانه وجود نشتی در واشر سرسیلندر هست که معمولا برای برطرف کردن آن بایستی واشر سرسیلندر را بده بستان کرد و همینطور نیاز میباشد که سطح زیر سرسیلندر را نیز تراش داده شود و قسمت بالایی آن و روکش مجدد هم شود. سوخت بهطور مستقیم در بالای دو پیستون تزریق نخواهد شد، بلکه بهصورت مماس فی مابین آنها تزریق میشود.هوا از طرز درگاههای موجود در سیلندرها وارد پیشرانه می شود و گازهای خروجی از شیوه مجموعه دیگری از درگاهها به به عبارتی شکل، شبیه حالت معمول در پیشرانههای دو زمانه، خارج خواهد شد. به نحوی که فیلر اصلی نیرویی میان 20 تا 35 نیوتن از میان سیلندر و پیستون خارج گردد. اهمیت دقت به شتاب بالای کمپرسور (rpm) که به طور معمول امروزه به دست می آیند، از دست دادن نشت گازتنها اثر گذاری جزئی بر piston 85mm عملکرد کمپرسور دارد. همین شیارها و رینگها فضای بالای پیستون را نسبت به محیط درون سیلندر آببندی میکنند. در این دسته، در تاج پیستون به جهت سر شمع و یا این که سوپاپها فضایی را حیاتی گود کردن آن ایجاد میکنند. این قطعه استوانه شکل پس از احتراق سوخت به بالا و تحت حرکت میکند. پیستون های بیضی شکل که به جهت خودداری از چسپیدن پیستون به سیلندر(گریپاژ)ساخته می شود اهمیت بعدها خاصی طرح می گردد.به طوری که در صورت 7 دیده می شود قطر پیستون که در محور تکیه گاه گژن پین قرار دارااست به اندازه006/0 اینچ یا 15/0 میلیمتر از قطر دیگر کوچکتر هست و قطر پیستون در بر روی محور 45 جايگاه ای نسبت به محور 003.0 اینچ یا 075/0 میلیمتر کوچکتر از بزرگترین قطر پیستون است. برخی از مکانیکها به جهت برطرف کردن اختلال از یک واشر اضافی در کنار سرسیلندر تراش خورده به کارگیری می نمایند و واشر را دوتا میکنند، بهتر هست که سرسیلندری که چندبار تراش خورده آن را ردوبدل کرد و صد رد صد بایستی سرسیلندر را مورد باز‌نگری قرار داد که تاب نداشته باشد و مسلما صاف و سوای پیچ خوردگی و اعوجاج باشد. شیارهایي هم بر روي محفظه پیستون تعبیه مي شود كه محل قرارگیري حلقه ها مي باشد.در صورتیكه اندازه این شیارها بیش از حد داده شده در اطالاعات فنی دستگاه باشد پیستون می بایست مسلما ردوبدل گردد. پیستون اتومبیل نام قطعه ای است که قطعا بارها به گوشتان خورده است. پیستون قطعه حساس موتوراست که چهارعمل اصلی موتوررافراهم میکند. در انتهای میل لنگ هم یک یاتاقان با وجود دارد. نصفه بالای یاتاقان ها به قطعه موتور کارگزاشتن است و نیمه زیر در محفظه های یاتاقان ها اصلی که به قطعه موتور پیچ شده اند قرار دارد. متاع بکار رفته در ساخت گونه های پیستون خودرو باعث عملکرد خوب تر و کارایی دوچندان موثری در آن خواهد شد؛ زیرا این قطعه در دمای زیادی قرار گرفته و در حالت سختی به عمل خویش ادامه می دهد. پیستون قطعهای نسبتاً استوانهای رخ است؛ نسبتاً از آن روی که سازندگان همین قطعه، به مقدار بسیار ناچیز به آن رخ بیضوی میدهند چرا که به دمای پیستون به زمان حرکت خودرو به شدت بالا می رود و حتی ممکن است به دماهایی زیرا 2200 درجه سانتیگراد هم برسد و همین امر سبب ساز انبساط پیستون می گردد و در همین شرایط می باشد که پیستون شکل استوانهای به خویش میگیرد. چنانچه شما همین نوشته را تحسین می کنید، مایلید داده ها بیشتری در مورد پیستون عظام پژو بدست آورید به تارنما ما مراجعه کنید.

آموزش javascript یوزرکد