نسبتاً از آن روی که سازندگان همین قطعه، به مقدار بسیار قلیل به آن شکل بیضوی میدهند چرا که به دمای پیستون به زمان حرکت اتومبیل به شدت بالا می‌رود و حتی ممکن میباشد به دماهایی چون ۲۲۰۰ سکو سانتیگراد نیز رسد و همین فرمان سبب انبساط پیستون خودرو می گردد و در این موقعیت است که پیستون رخ استوانهای به خود میگیرد. واژه حلقه برگرفته از یک کلمه انگلیسی پیستون که به همان شکل حساس در زبان پارسی متداول شده و معنای آن حلقه است. زمانی پیستون در نقطه مرگ بالایی و پایینی جهت حرکت خود را تغییر‌و تحول می دهد پیشانی گرد رینگ اندکی تکان می خورد اما برخلاف حلقه های دیگر خط تماس همین رینگ پیستون به طور لحظه ای قطع نمی شود به علاوه تکان خوردن حلقه پیستون منجر کاهش سرعت حاشیه انداختن (پله کردن) در بالای سیلندر می شود.وقتی پیستون در کورس مکش رو به تحت می رود حاشیه پایینی رینگ تراکم، روغن مازاد به جا باقی مانده پس از عبور حلقه روغن را توده می کند. ممکن هست پیشانی حلقه پیستون نیز تیز یا گرد کرده باشد. شعاع انحنای پیشانی رینگ پیستون در حدود 0,008 تا 0,013 میلی متر هست در نتیجه خط تماس باریکی پدید می آید که حیاتی نیروی فراوان متعددی به جداره سیلندر نیرو وارد می کند. فلز اینوار آلیاژ فولاد نیکل دار میباشد که از ۳۶% نیکل ، ۸/۶۳% آهن ، ۲/۰ SEO کربن تشکیل می شود.این آلیاژ در حرارت های دوچندان اصلی انبساط کمی میباشد و لذا از انبساط پیستون آلومینیومی پیستون تبریز پراید دوری می کند. در حین حرکت انبساط فشار وارد بر حلقه های دانسیته چنان مضاعف هست که منجر پیچش آن ها می شود. رینگ های فشاری بوسیله نیروهای حاصله از انبساط خود و همچنین بوسیله فشار احتراق که در زمانه محترق شدن سوخت در پشت آن ها به وجود می آید منبسط شده و به دیواره داخلی سیلندر می چسبند. در پیستون دو دسته حلقه فشاری و روغنی وجود دارد. رینگ های فشاری مهم انبساط خویش به طرف خارج به دیواره سیلندر چسبیده و گازبندی مهربانی را به وجود می آورند. رینگ های پیستون از فرآورده چدن خاکستری ساخته می شوند زیرا فلزی می باشد مقاوم که در برابر گرما حساسیت پاره ای از خود نشان می دهد و در ضمن اهمیت قابلیت و امکان ارتجاعی لطف است. در حالی که پیستون ساخته شده به وسیله آهنگری بدنه ای فشرده و متراکم دارااست و حدود ۷۰% مقاومتر از گونه ریختگی آن است. این جور موتورها به نرمی ۶ سیلندر های خطی نیستند، ولی به نوبهٔ خویش شخصیت و صدای دلنشینی دارد. پیستون به وسیله محوری به نام گژن پین به شاتون متصل می گردد و از لحاظ صورت ظاهری در موتورها به رخ های متعدد یافت می گردد. رینگ های متراکم یک تکه ساخته شده و همیشه در شیارهای نزدیک به سر پیستون قرار می گیرند. به گزارش پایگاه خبری«عصرخودرو» ، همین عضو متحرک که یک سر آن باطن محوطه سیلندر می باشد و از پایین به وسیله شاتون به میل لنگ متصل شده است، پیستون اسم دارد. تاج پیستون (سر پیستون) سطح فوقانی پیستون (بالاترین نقطه نسبت به سرسیلندر) است، که حین کارایی موتور تحت نیروها و دماهای بسیار شدید قرار دارد. در بعضا از خودروها نیز در هر سیلندر از دو سوپاپ محل ورود و دو سوپاپ خروجی به کارگیری می شود که به آن سیلندر ، سیلندر چهار سوپاپه گفته می شود. همین خودروی معروف از موتور ۴ سیلندر تخت استفاده میکند. بر خلاف موتورهای خودروی برقی، موتور درونسوز حساس صدها قطعه متحرک است. قطر پیستون های موتور ماشین فی مابین 76 تا 122 میلی متر (3 تا 4 اینچ) تغییر و تحول می کند. مقداری از گازهای پرفشار حاصل از احتراق از رینگ چگالی بالایی پیشین و در بین مسافت دو حلقه حبس می شوند. مسافت در میان دو لبه رینگ پس از نصب آن در سیلندر را دهانه رینگ می نامند که بایستی اصلی فیلر مطلوب ترازو گیری شود تا از مناسب بودن آن اطمینان حاصل کرد. تاج: بخش فوقانی پیستون که یکی از قسمتهای متغیر آن است و اهمیت ترکیب هوا و گاز برخورد دارد. گروه قطعات ماشین عظام در حوزه ایجاد و تأمین قطعات اتومبیل عمل دارد. بوسیله یک شاتون بلند اصلی میللنگ در ارتباط هستند و وزنههای تعادل میل لنگ کلیدی آن‌ها مسافت دارد. یعنی دو سیلندر در یک طرف میل لنگ و دو سیلندر در طرف دیگر قرار دارند. به این معنی که انفجار بر اثر چگالی سوخت و هوا سوای نیاز به جرقه زنی میباشد (سیستم احتراق داخلی دیزل). آلومینیوم کانادایی پس از آزمون به روش اسپکتروفتومتری، قالبگیری شده و در وزنهای یکسان و در بعد ها دقیق مهم تلرانس 0/005 میلیمتر ماشینکاری ظریف می شود و آنگاه به روش سرد روکشکاری قلع انجام می شود، نتیجه اینکار پیستونی با بعدها دقیق بوده که بر اثر حرارت تغییر سایز نمی دهد روکش قلع سبب کاهش اصطکاک و خوردگی شده و ارتفاع عمر پیستون را ارتقاء می دهد. چنانچه شما این نوشته را تحسین می کنید، مایلید اطلاعات بیشتری در گزینه شرکت بوش و پیستون تبریز بدست آورید به وبسایت ما مراجعه کنید.

آموزش javascript یوزرکد