0

کارشناسان در حال بحث در مورد چگونگی رام کردن فناوری های بزرگ هستندگروهی از متخصصان گرد هم آمدند تا در مورد حفظ حریم خصوصی ، رقابت و کارهایی که باید انجام دهند – در صورت انجام هر کار – در مورد رشد روزافزون غول های فناوری.


منبع: green-words.ir

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>