کیفرخواست ها 44 نفر را در مینه سوتا به کلاهبرداری کمک های همه گیر وقیحانه متهم می کنندوزارت دادگستری گفت که متهمان 240 میلیون دلار با هدف تغذیه کودکان به سرقت برده اند که به نظر می رسد بزرگترین سرقت تا کنون از یک برنامه دوران همه گیری باشد.


منبع: green-words.ir

حتما بخوانید:
قانون گذاران در حالی که برای خاتمه معامله محرک رقابت می کنند اختلافات را با بانک فدرال حل می کنند

دیدگاهتان را بنویسید