معرفی اکسس کنترل آسانسور و نحوه راه اندازی آن

کنترل دسترسی چیست و چگونه می توانم آن را انتخاب کنم؟ اگر مدیر مجموعه ترافیک شخص خاصی را نمی خواهد ، می تواند برچسب آن شخص را با نرم افزار کنترل دسترسی غیرفعال کرده و در صورت نیاز یا تمایل آن را به حالت فعال برگرداند. اما با قفل ها و کلیدهای سنتی ، اکسسContinue reading “معرفی اکسس کنترل آسانسور و نحوه راه اندازی آن”